Posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Członkowie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych spotkali się na posiedzeniu 9 stycznia br. aby rozpatrzyć i ocenić informację Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w zakresie tożsamości narodowej i etnicznej.Zabrałam głos podczas posiedzenia wskazując, że badania jakie przeprowadzane są przez Główny Urząd Statystyczny powinny być przygotowywane …

Czytaj dalej...

GUS informuje sejmową Komisję d/s Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Na posiedzeniu Komisji rozpatrzyliśmy informację Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r., w zakresie struktury narodowo-etnicznej. Oburzyło mnie dzielenie w sprawozdaniu GUS poczucie przynależności narodowej czy posługiwanie się językiem na polskie i niepolskie. Zapytałam na jakiej podstawie prawnej czy innej uzasadniającej dokonuje się takiej kategoryzacji. Oto …

Czytaj dalej...

W konkurencji „dwucyfrowa inflacja” gonimy Turcję!

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) jest międzyrządową organizacją o profilu ekonomicznym. Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i dobrobytu obywateli. Podała ona, że średnia inflacja zrzeszonych krajów w marcu 2022 roku wyniosła 8,8 procent rok do roku. Polska była …

Czytaj dalej...