Samorządy gminne a recykling i segregacja odpadów

Na posiedzeniu Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa posłowie rozpatrzyli Informację Ministra Klimatu i Środowiska na temat realizacji przez samorządy gminne zadań z zakresu gospodarki odpadami (wsparcie dla budowy instalacji recyklingu i segregacji odpadów na terenie gmin). Zadawałam pytania Ministrowi. W jednym z nich zwróciłam uwagę na nie rozwiązany dotychczas problem tzw. składowisk historycznych …

Czytaj dalej...

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do kosza, do poprawki albo od nowa do napisania.

Jako prowadząca z ramienia klubu Koalicji Obywatelskiej  rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w pięciominutowym wystąpieniu podcza II czytania  oceniłam dotychczasowe prace nad tym projektem, zgłosiłam 22 poprawki naszego klubu i zdecydowanie potwierdziłam wolę i konieczność systemowego podejścia na nowo do problemów , które …

Czytaj dalej...

Bieżąca informacja poselska o planach rządu w sprawie szpitali powiatowych i o losach pracowników Ramety na sesjach Rady Miejskiej i Rady Powiatu.

Poniżej fragmenty mojego wystąpienia na XXIX Sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Dotyczyły one spraw wynikających z bieżących działań rządu  w planowanej reformie szpitalnictwa a związanych z prowadzeniem, zarządzaniem i finansowaniem szpitali powiatowych. Złożyłam też informację o moich dotychczasowych działaniach wspierających pracowników poszkodowanych w wyniku likwidacji spółdzielni meblarskiej Rameta w Raciborzu oraz o rezultatach tych działań.   …

Czytaj dalej...

Ponownie domagam się wglądu w dokumenty stanowiące podstawę zmian w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022

Moja interpelacja jest ponowieniem prośby o udostępnienie analiz eksperckich, na podstawie których dokonano zmian w KPGO 2022. Prośba moja dotyczy treści  interpelacji nr 19212 z dnia 02.2021 r. Oto ponowne pismo do ministerstwa klimatu i środowiska w tej sprawie, odpowiedź i przesłane w załącznikach opracowania. Interpelacja ponowna 19212 do Ministra Klimatu i Środowiska o udostępnienie …

Czytaj dalej...

Interpelacje poselskie (nr 19212 i 19221) do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawach zarządzania gospodarką odpadami

Zwróciłam się do ministerstwa z pytaniami dotyczącymi bardzo poważnego zakresu spraw związanych z ochroną środowiska, a szczególnie z zarządzaniem gospodarką odpadami. Interpelacja 19221 – to pytania  w sprawie identyfikacji historycznych i nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych (tzw. bomb ekologicznych) oraz  analiz stanu obecnego, rozwiązań prawnych, pozwalających na ich rekultywację i finansowanie z budżetu centralnego. Interpelacja 19212 …

Czytaj dalej...

Senacka Komisja Nadzwyczajna w sprawie gospodarki odpadami.

Brałam udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które było poświęcone głównym problemom gospodarki odpadami. Jak powiedział przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu senator Stanisław Gawłowski, aby skutecznie rozwiązywać te problemy, trzeba je najpierw dokładnie określić. W tym celu na posiedzenie zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele samorządów i …

Czytaj dalej...

Interpelacja nr 16973 w sprawach związanych z remediacją i gospodarką odpadami

Pytania zawarte w 16973 interpelacji dotyczą stale wymagającej interwencji, poprawek i uporządkowania sytuacji w ustawodawstwie obejmującym szeroko pojętą dziedzinę gospodarki odpadami. Interpelację skierowałam do Ministra Klimatu i Środowiska Treść interpelacji i odpowiedź dostępna także po kliknięciu w skany dokumentów zamieszczonych poniżej. Interpelacja 16973 w sprawach związanych z remediacją i gospodarką odpadami Odpowiedź na interpelację 16973 …

Czytaj dalej...

Paliwa alternatywne RDF w miksie energetycznym Polski.

Polecam interesujący artykuł umieszczony na portalu odpady.net.pl dotyczący wykorzystania odpadów. Wiadomo,że w Polsce obowiązuje zakaz składowania odpadów wysokoenergetycznych, a jednocześnie nie mamy dość instalacji do ich utylizacji. Wykorzystanie niektórych odpadów jako paliwa alternatywnego mogłoby rozwiązać tę kwestię. O tym mówi raport Instytutu Jagiellońskiego „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę” artykuł …

Czytaj dalej...