Na Śląsku słychać gremialne głośne NIE dla nieracjonalnego przebiegu kolei dużych prędkości!

Uczestniczyłam na zaproszenie mieszkańców gminy Godów w konsultacjach społecznych dotyczących projektowanego przebiegu linii kolejowej od granicy państwa w kierunku Ostrava – Katowice do Centralnego Portu Komunikacyjnego Oburzające, że rząd po cichu planuje obniżenia odszkodowań z tytułu wywłaszczeń a prowadzący konsultacje społeczne na zlecenie CPK nie mówią o tym mieszkańcom. Problemy przebiegu nowych odcinków linii kolejowych, …

Czytaj dalej...