Pieniądze na rewitalizację zabytków tylko na obiekty sakralne? Pytam o to samorządowców z mojego okręgu wyborczego.

* Odniesienie dotyczy filmu pt.„Cienista Dolina”. To biograficzny film o autorze Opowieści z Narni. Przywołany cytat brzmi: „Proszę mi wyjaśnić, jest pan niegrzeczny [dosłownie, próbuje mnie pan obrazić] czy tylko głupi?” Pod rudzką bazyliką z 14 lipca przedstawiciele władz gmin z terenu powiatów raciborskiego i rybnickiego odebrali od senator Ewy Gawędy, wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego oraz …

Czytaj dalej...