Ocena polityki demograficznej państwa PiS

Otrzymałam następującą informację od Pani Klaudii Walas  –  Kierownika Działu Komunikacji Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR Szanowna Pani Poseł, Prowadzona przez rząd polityka rodzinna w Polsce jest bardzo kosztowna (70 mld zł w 2020 r.), ale jej efekty pozostają wątpliwe. Publikowany przez GUS wskaźnik dzietności nie uwzględnia emigracji po przystąpieniu Polski do UE, co silnie …

Czytaj dalej...

Perspektywy polskiej gospodarki – czy Polska będzie w stanie kontynuować proces zmniejszania luki rozwojowej w stosunku do krajów Zachodu?

Polecam raport Capital Strategy przygotowany na zlecenie FOR autorstwa Stefana Kawalca i Katarzyny Błażuk, zatytułowany „Banki i inwestycje: zagrożenia dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki”.   Zjawiska omawiane w raporcie prowadzić mogą do tego, że wiele bardzo efektywnych przedsięwzięć inwestycyjnych nie zostanie podjętych ze względu na ryzyko polityczno-instytucjonalne lub ograniczenie dostępności finansowania, a rosnąć będzie populacja firm …

Czytaj dalej...

Raport Forum Obywatelskiego Rozwoju:”Praworządność w Polsce 2020″

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju została założona w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza.  Fundacja jest think-tankiem tworzącym  rzetelne analizy większości obszarów polityki gospodarczej i prawa oraz, poza diagnozą, sporządza rekomendacje dla rządzących i dla opinii publicznej. Zespoły Fundacji przygotowują autorskie raporty i analizy dotyczące polityki gospodarczej w Polsce. Analizują trendy i publikacje światowe, komentują bieżące wydarzenia …

Czytaj dalej...