Tag: finanse nadleśnictw

  • Posłowie wzywają do upublicznienia danych finansowania nadleśnictw – Interpelacja nr 21554

    Posłowie wzywają do upublicznienia danych finansowania nadleśnictw – Interpelacja nr 21554

    W najbliższych latach Lasy Państwowe będą musiały sprostać wyzwaniom wynikającym z ustaleń unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030. Zakłada ona objęcie ochroną ścisłą 10% powierzchni kraju. Jest jasne, że będą to głównie tereny leśne, w zdecydowanej większości podlegające Lasom Państwowym. Duże obszary wyłączone z dotychczasowego modelu gospodarki leśnej oznaczają konieczność przekształceń organizacyjnych, których elementem powinna […]