Tag: energia jądrowa

  • Polecam  najnowsze wydawnictwa Instytutu na rzecz Ekorozwoju

    Polecam najnowsze wydawnictwa Instytutu na rzecz Ekorozwoju

    „100 lat ochrony środowiska w Polsce” –  Wydawnictwo pod redakcją Wojciecha Szymalskiego.  W czasie, gdy większość krajowych i międzynarodowych wysiłków politycznych i społecznych zaczęła się koncentrować na wielkich problemach i ideach ochrony klimatu, bioróżnorodności czy gospodarki zamkniętego cyklu, dotychczasowy polski system ochrony środowiska został zepchnięty na boczny tor, a jego sprawne funkcjonowanie spowite mgłą. Z […]