W Eko-kwadransie druga część rozmowy z dr inż. Krzysztofem Bodzkiem o sieciach energetycznych

W 12-tej już audycji z cyklu Eko – kwadrans w rybnickiej telewizji TVT po raz kolejny rozmawialiśmy z naukowcem i wykładowcą z Politechniki Śląskiej dr inż. Krzysztofem Bodzkiem o uniezależnieniu się od wielkiej energetyki czyli o prosumeryźmie i samowystarczalności energetycznej. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka audycji.

Czytaj dalej...

Konferencja „Energetyka 2023 – przesilenie?”

Polecam interesującą konferencję, w której miałam przyjemność wziąć udział . Konferencja zorganizowana została przez Forum Energii i Polityki INSIGHT Energy. Tematami były: : • Jakie decyzje należy podjąć w 2023 r., aby zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Polski w kolejnych latach? • Kiedy rząd powinien podjąć decyzję o rozmrożeniu cen energii? • Jak wspierać rozwój nowych technologii …

Czytaj dalej...

Energetyka, nowe technologie, klimat i środowisko – Konferencja Programowa PO

Spotkaliśmy się w Katowicach na regionalnej konferencji programowej, na której wraz z politykami i działaczami śląskiej Platformy Obywatelskiej dyskutowaliśmy o transformacji energetycznej, ochronie klimatu i środowiska. Odbyła się ponad dwugodzinna dyskusja nad tezami przygotowanymi przez Instytut Obywatelski. Biorę także udział w panelach eksperckich na szczeblu krajowym. Poniżej moje propozycje do programu Platformy Obywatelskiej w obszarze …

Czytaj dalej...

NIK zbadał jak wykorzystuje się biomasę jako źródło alternatywne i nieemisyjne do produkcji energii `

NIK przedstawił dziś posłom Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wyniki kontroli dokonanej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Urzędzie Regulacji Energetyki na temat monitoringu wykorzystania przez producentów energii biopaliw oraz urzędowego wsparcia dla takich instalacji, które charakteryzują się stabilnością , dyspozycyjnością i zeroemisyjnością. Kontrola wiązała się również z ustaleniem poziomu wdrażania przez te …

Czytaj dalej...

Czy planowana przez rząd monopolizacja polskiej energetyki przyniesie korzyści środowisku i obywatelom?

Polecam zainteresowanie się przekazanym mi raportem fundacji ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi i think tanku INSTRAT dotyczącym projektów rządu restrukturyzacji polskiej energetyki. Autorzy raportu „Monopol węglowy z problemami – analiza rekonstrukcji polskiej energetyki” napisali: „W rządzie od kilku miesięcy trwają prace nad planem restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego. Plan zakłada połączenie PGE, Enei i Taurona w …

Czytaj dalej...