Pytamy ministra o rabunkową wycinkę polskich drzewostanów

W ramach sesji pytań w sprawach bieżących w dniu 26 maja br. kierowanych do przedstawicieli rządu zadaliśmy wraz posłem Kazimierzem Plocke pytania Ministrowi Klimatu i Środowiska, w gestii którego leży piecza nad dobrem narodowym jakim są lasy tyle , że w zarządzie Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe, Lasy zajmują ponad jedną czwartą powierzchni Polski. I to nasze …

Czytaj dalej...