Tag: dzierżawy gruntów

  • Jak sprawiedliwie podzielić ziemię ? Rolnicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

    Jak sprawiedliwie podzielić ziemię ? Rolnicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

    17 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się dyskusja nad projektem programu restrukturyzacji gospodarstw rolnych w gminach leżących w Powiatu Raciborskiego, przedstawionym do konsultacji przez częstochowski oddział terenowy Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa. Program przewiduje podział i przygotowanie do dzierżawy w drodze przetargów nieruchomości w odpowiedniej ilości oraz wielkości kompleksów […]