Tag: działy administracjiły

  • „Odchudzanie”? rządu kosztuje nas coraz więcej.

    „Odchudzanie”? rządu kosztuje nas coraz więcej.

    Oto moje wystąpienie w ramach pytań do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. W czasie debaty przedstawiono najnowsze uregulowania dotyczące przydziału zakresu  kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych ministerstw . Ocena tych zmian sprowadza się do stwierdzenia, iż to mieszanie w rządowym kotle  niczego nie usprawnia a […]