Tag: Dożynki Gminne

  • Gminne Święto Plonów 2022 po sąsiedzku

    Gminne Święto Plonów 2022 po sąsiedzku

    Odwiedziłam również sąsiadujące z Krzanowicami – Samborowice w gminie Pietrowice Wielkie. Wraz z tłumnie zgromadzonymi mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi byliśmy świadkami wręczenia przedstawicielom wszystkich miejscowości gminy dożynkowych bochnów chleba. Była też okazja do wygłoszenia życzeń i podziękowań dla rolników zaprzyjaźnionej Gminy oraz do wspólnego zdjęcia.