To nieudolność rządu PiS w sprawie dekarbonizacji i transformacji energetycznej jest odpowiedzialna m.in. za wysokie ceny energii a nie handel emisjami

Sejm na ostatnim posiedzeniu przyjął głosami klubu PiS kuriozalną uchwałę o „poparciu dla inicjatywy polskiego rzadu, by na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej postawić wniosek o natychmiastowe zawieszenie funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) lub wyłączenie Polski z tego systemu” Co to oznacza? Wypowiedzenie z inicjatywy Ziobrystów kolejnej wojny Unii Europejskiej i to …

Czytaj dalej...

Telewizja TVT Rybnik zaprasza – dziś Debata Tygodnia o dekarbonizacji i transformacji górnictwa

W cotygodniowym programie rybnickiej telewizji TVT rozmawialiśmy m.in.o  transformacji górnictwa w kontekście niedawno zakończonego szczytu klimatycznego w Glasgow COP26, o możliwych rozwiązaniach w tej kwestii dla Polski i naszego regionu. Rozmowę prowadził redaktor Sebastian Faucz. Oto relacja video:  

Czytaj dalej...

Przyszłość biomasy jako paliwa alternatywnego w polskim mikście energetycznym

Przedstawiam zainteresowanym czytelnikom Raport Instytutu Jagiellońskiego „Biomasa pochodząca ze zrównoważonych źródeł strategiczna opcja w wyzwaniu dekarbonizacji w  Polsce” autorstwa Macieja Mierzwińskiego, Ewy Małek-Laski, Krzysztofa Tomaszewskiego i Kamila Moskwika. W ramach UE wykorzystanie biomasy zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju jest gwarantowane przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r.  sprawie promowania …

Czytaj dalej...

LATO Z KLIMATEM- START!

Dokładnie z początkiem lipca ruszyła kampania ekologiczna pod hasłem „Lato z klimatem”, która skierowana jest do mieszkańców regionu.  – Kampania ma skłonić to zmiany zachowań i uzmysłowić, że temat dotyczy nas wszystkich tu i teraz. Jestem pomysłodawczynią tej inicjatywy. Przedsięwzięcie ma nie tylko podnieść świadomość ekologiczną i dostarczyć niezbędnych informacji, ale również w prosty sposób …

Czytaj dalej...

CO SIĘ WŁAŚCIWIE WYDARZYŁO NA RADZIE EUROPEJSKIEJ 20.06.2019 ? POLECAM ARTYKUŁ Z LINKEDIN.PL

Przywódcy państw Unii Europejskiej nie porozumieli się w sprawie założeń o neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Kolejną próbę osiągnięcia kompromisu podejmą w grudniu. Niemcy zdecydowały się poprzeć unijny cel neutralności klimatycznej podczas Rady Europejskiej w dniach 20-21 czerwca 2019 r. W ślad za nimi poszły kolejne państwa, aż do momentu, gdy weto postawiły państwa …

Czytaj dalej...