Specustawa PiS o zamianie gruntów leśnych na tereny przemysłowe.

Sejm  ostatecznie przyjął ustawę pozwalającą na prywatyzację lasów i ich zamianę na tereny przemysłowe Wcześniej Senat przegłosował  na jednogłośny wniosek Komisji Nadzwyczajnej ds Klimatu odrzucenie projektu ustawy rządu PiS nazwany „LEX IZERA” zakładającego karczowanie i prywatyzację lasów państwowych Sejm mógł wycofać się z tego barbarzyńskiego i niemądrego pomysłu, który ma oszukać społeczności lokalne i mydlić …

Czytaj dalej...