Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do kosza czy do generalnej poprawki?

Podczas posiedzenia połączonych Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej gdzie debatowaliśmy nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma długą historię i spotkał się z negatywnymi ocenami głównie tych , którzy to prawo będą …

Czytaj dalej...