Mój głos w debacie o czystym powietrzu na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2023 w Katowicach

W dniach 24 -26 kwietnia w Katowicach odbył się kolejny, XV-ty już Europejski Kongres Gospodarczy, w którym tradycyjnie na zaproszenie organizatorów brałam udział także jako prelegent w bardzo ważnym dla mnie jako parlamentarzysty zajmującego się tematem smogu panelu dyskusyjnym „Czyste powietrze w mieście i regionie” W gronie samorządowców, przedstawiciela rządu i ekspertów debatowaliśmy o największych …

Czytaj dalej...

Ani pieniędzy ani czystego powietrza

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się realizacji programu PiS „Czyste powietrze”. Uczestniczyłam w posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw jakości powietrza, na której rozpatrzyliśmy Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wdrażania tego priorytetowego programu. Na posiedzeniu Podkomisji wysłuchaliśmy również Informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce w 2021 r. Wniosek z tego …

Czytaj dalej...

Co do tej pory zrobił rząd PiS dla poprawy jakości powietrza w Polsce?

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa podczas debaty nad informacji Ministra Klimatu i Środowiska nt. stanu realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz Programu „Stop Smog” zadałam pytanie dotyczące planowanego tempa wdrażania unijnej Dyrektywy CAFE, osiągnięcia wskazywanych standardów jakości powietrza w kontekście aktualnych źródeł finansowania i rodzajów wsparcia. Odpowiedzi zażądałam na piśmie. …

Czytaj dalej...

Czyste powietrze po pisowsku po raz kolejny – kolejny bubel

W ramach II czytania odbyła się debata nad sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Z ramienia klubu Koalicja Obywatelska zabrałam głos przedstawiając stanowisko klubu. Zadałam też pytanie uzupełniające w ramach dyskusji nad projektem. Moje wystąpienia poniżej.

Czytaj dalej...

Rząd się chwali i zdaje relacje z tego co zrobił w sprawie czystego powietrza.

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  w  dniu 3 grudnia br. rozpatrywaliśmy informację Ministra Klimatu i Środowiska na temat stanu jakości powietrza w Polsce na podstawie raportów Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz stopień zaawansowania  realizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza do końca 2020 roku.Wysłuchaliśmy również informacje  Ministra Klimatu i Środowiska na temat stanu …

Czytaj dalej...

Komisja senacka ocenia realizację programu „Czyste Powietrze”

Na zaproszenie  Przewodniczącego  Senackiej Komisji d/s Klimatu wzięłam udział w jej posiedzeniu poświęconemu ocenie wdrażania rządowego programu „Czyste Powietrze”. W swoim wystąpieniu odniosłam się do sprawozdania Ministerstwa przedstawiając opinię  naszej formacji w kontekście założeń zgłaszanego od zeszłej kadencji  do laski marszałkowskiej projektu ustawy „O czystym powietrzu”, który zawierał projekty rozwiązań systemowych w tej sprawie. Całość …

Czytaj dalej...

Rządowy suplement do programu „STOP SMOG”

Wzięłam udział w debacie nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przedstawiając stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej i uzupełniając je w trybie pytań zadawanych projektodawcom. Od początku uchwalanych PiSowskich ustaw około smogowych zwracam uwagę na brak systemowych i kompleksowych rozwiązań w tym zakresie  oraz na ich nieskuteczności, nie mówiąc o finansowaniu. …

Czytaj dalej...

Debata wyborcza w POLITYCE INSIGHT

Zostałam zaproszona do pierwszej z cyklu dyskusji nazwanych „Głosy Rozsądku”. Jest  to seria wyborczych debat i podcastów Polityki Insight, podczas których rozmawia się o najważniejszych tematach kampanii. Z politykami partii rządzącej i opozycyjnymi dziennikarze i zaproszeni moderatorzy dyskutują o zdrowiu, gospodarce, ekologii i miejscu Polski w Europie. Debata, w której uczestniczyłam dotyczyła  dziedziny, którą się …

Czytaj dalej...