Tag: czyste powietrze

 • W TVT o zmianach w programie „Czyste powietrze”

  W TVT o zmianach w programie „Czyste powietrze”

  W kolejnym, drugim, odcinku programu rybnickiej TVT „Eko – dialogi”prowadzonym przez senatora Piotra Masłowskiego moimi partnerami w rozmowie o wchodzącej 22 kwietnia br w życie nowej wersji programu „Czyste powietrze” byli – Prezydent Rybnika – Piotr Kuczera i dr inż. Adam Nocoń, Prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. Jedną z podstawowych zmian w tym programie będzie […]

 • Mój głos w debacie o czystym powietrzu na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2023 w Katowicach

  Mój głos w debacie o czystym powietrzu na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2023 w Katowicach

  W dniach 24 -26 kwietnia w Katowicach odbył się kolejny, XV-ty już Europejski Kongres Gospodarczy, w którym tradycyjnie na zaproszenie organizatorów brałam udział także jako prelegent w bardzo ważnym dla mnie jako parlamentarzysty zajmującego się tematem smogu panelu dyskusyjnym „Czyste powietrze w mieście i regionie” W gronie samorządowców, przedstawiciela rządu i ekspertów debatowaliśmy o największych […]

 • Ani pieniędzy ani czystego powietrza

  Ani pieniędzy ani czystego powietrza

  Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się realizacji programu PiS „Czyste powietrze”. Uczestniczyłam w posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw jakości powietrza, na której rozpatrzyliśmy Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wdrażania tego priorytetowego programu. Na posiedzeniu Podkomisji wysłuchaliśmy również Informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce w 2021 r. Wniosek z tego […]

 • Co do tej pory zrobił rząd PiS dla poprawy jakości powietrza w Polsce?

  Co do tej pory zrobił rząd PiS dla poprawy jakości powietrza w Polsce?

  Na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa podczas debaty nad informacji Ministra Klimatu i Środowiska nt. stanu realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz Programu „Stop Smog” zadałam pytanie dotyczące planowanego tempa wdrażania unijnej Dyrektywy CAFE, osiągnięcia wskazywanych standardów jakości powietrza w kontekście aktualnych źródeł finansowania i rodzajów wsparcia. Odpowiedzi zażądałam na piśmie. […]

 • Czyste powietrze po pisowsku po raz kolejny – kolejny bubel

  Czyste powietrze po pisowsku po raz kolejny – kolejny bubel

  W ramach II czytania odbyła się debata nad sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Z ramienia klubu Koalicja Obywatelska zabrałam głos przedstawiając stanowisko klubu. Zadałam też pytanie uzupełniające w ramach dyskusji nad projektem. Moje wystąpienia poniżej.

 • Rząd się chwali i zdaje relacje z tego co zrobił w sprawie czystego powietrza.

  Rząd się chwali i zdaje relacje z tego co zrobił w sprawie czystego powietrza.

  Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  w  dniu 3 grudnia br. rozpatrywaliśmy informację Ministra Klimatu i Środowiska na temat stanu jakości powietrza w Polsce na podstawie raportów Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz stopień zaawansowania  realizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza do końca 2020 roku.Wysłuchaliśmy również informacje  Ministra Klimatu i Środowiska na temat stanu […]