W rybnickiej telewizji rozmowa o sprawach które zajmują nas na co dzień – w Polsce i w Regionie.

W audycji „Gość dnia” 30 sierpnia br. w rybnickiej telewizji TVT z redaktorem Tomaszem Handkusem rozmawiałam o tym, co spędza sen z powiek wszystkich, którzy opalają swoje gospodarstwa domowe węglem – czyli o jego braku, niebotycznych cenach i przyczynach tego stanu rzeczy. Drugim ważnym tematem był problem inflacji i drożyzna, a na zakończenie poruszyliśmy sprawę …

Czytaj dalej...