Tag: CPK. KDP

 • LEX KNEBEL vel LEX RYMPAŁ – INVEST – debata plenarna

  LEX KNEBEL vel LEX RYMPAŁ – INVEST – debata plenarna

  LEX KNEBEL to Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw . Po gorących dyskusja na forum komisji debatowaliśmy nad projektem na sali plenarnej. Poniżej zarzuty jakie przedstawiłam w oświadczeniu klubowym jako prowadząca ten projekt […]

 • Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami w Komisji Sejmowej komisji

  Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami w Komisji Sejmowej komisji

  Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury odbyło się I czytanie tak ważnego dla właścicieli nieruchomości mających być wywłaszczonymi pod budowę CPK i linii Kolei Dużych Prędkości projektu zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Rząd PiS forsuje niesprawiedliwy aczkolwiek przypudrowany kłamstwami i obietnicami system zasad wywłaszczeń i ustalania odszkodowań pod inwestycje. Trzeba mieć świadomość że ta nowelizacja […]