Mieszkańcom Subregionu Zachodniego naszego województwa grożą podwyżki cen za wodę i ścieki

W całej Polsce lawinowo wzrosły koszty dostarczania wody i oczyszczania ścieków, alarmują komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. To efekt m.In. gwałtownego wzrostu cen energii, usług ale też obciążeń z tytułu kredytów zaciągniętych na współfinansowane wielkimi unijnymi dotacjami  projekty z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Jednocześnie od czasu reformy a tak naprawdę wdrożenia nowego prawa wodnego gminy …

Czytaj dalej...