Pomysłowość dzieci nie zna granic. Z odpadów tworzą dzieła sztuki

Trzy lata temu w czasie wakacji zainicjowałam i przeprowadziłam w regionie akcję edukacyjną wśród dzieci spędzających wakacje w mieście na tematy związane z ekologią, wpływem klimatu na zdrowie i życie ludzi oraz opowiadającą o zachowaniach wobec siebie i otaczającej przyrody zapewniających lepsze życie. Akcję odnotowały również regionalne media. Oto co napisał o tym portal rybnik.naszemisto.pl …

Czytaj dalej...

Wszystkie grzechy rządu PiS w zakresie ochrony środowiska na antenie TVT Rybnik

O ustawach „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”, o nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która zyskała niechlubne nazwy :” Inwestor+” czy „Odór+”, o gospodarce odpadami, ale także , by nie było tylko negatywnie – o mojej akcji edukacyjno – informacyjnej „Lato …

Czytaj dalej...