Jak sprawiedliwie podzielić ziemię ? Rolnicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

17 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się dyskusja nad projektem programu restrukturyzacji gospodarstw rolnych w gminach leżących w Powiatu Raciborskiego, przedstawionym do konsultacji przez częstochowski oddział terenowy Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa. Program przewiduje podział i przygotowanie do dzierżawy w drodze przetargów nieruchomości w odpowiedniej ilości oraz wielkości kompleksów …

Czytaj dalej...

Ciąg dalszy spotkań z rolnikami powiatu raciborskiego

To już kolejne robocze spotkanie z przedstawicielami Śląskiej Izby Rolniczej i samorządów na gorący temat dzierżawy gruntów zgodnie z ustawą z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Tym razem w gronie przedstawicieli ŚIR Powiatu Raciborskiego: przewodniczącym Marianem Plurą oraz członkami Izby: Norbertem Klimkiem …

Czytaj dalej...