Rząd PiS chce zawłaszczyć szpitale samorządowe. Moje wystąpienie na sesji Rady Powiatu Raciborskiego

Rząd planuje przejąć szpitale zarządzane przez samorządy.  Było to głównym tematem mojego wystąpienia na posiedzeniu Rady Powiatu Rady Powiatu Raciborskiego. Pełny zapis wideo wystąpienia – poniżej.

 

W tej sprawie zabrali również głos przedstawiciele Związku Powiatów Polskich. Oto skan artykułu w portalu Polityka Zdrowotna.pl Tu link do całości artykułu : https://www.politykazdrowotna.com/69194,powiaty-zabieraja-glos-ws-planow-restrukturyzacji-szpitali , to samo po kliknięciu w skan fragmentu publikacji poniżej.

Zpp o nacjonalizacji szpitali

I jeszcze do wglądu rozporządzenie Ministra Zdrowia powołujące  zespół do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Niżej skan rozporządzenia, do pobrania po kliknięciu w link Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. powołania Zespołu ds. restrukturyzacji szpitali lub skan. charakterystyczne, że w powołanym zespole brak przedstawicieli samorządów.

Rozporządzenie ministra Zdrowia ws. Zespołu ds. restrukturzacji szpitali

O tych planach rządu  na konferencji prasowej mówili także : Prezydent Warszawy – Rafał Trzaskowski, Elżbieta Land – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Anna Polak – Marszałek województwa Lubuskiego, członek zarządu Związku Województw oraz Prezydent Sopotu – Jacek Karnowki – przewodniczący stowarzyszenia Samorządy dla Polski. Pełny zapis wideo konferencji – poniżej.

W tej sprawie pojawił się również mój artykuł na portalu naszraciborz.pl ,pełny tekst artykułu pod zrzutem obrazu  z portalu.

Naszraciborz- artykul

RZĄD CHCE ZABRAĆ SAMORZĄDOM SZPITALE

Jeszcze przed wybuchem pandemii stało się oczywiste, że sztandarowy pomysł  obecnej władzy w postaci sieci szpitali jest porażką. Coraz głośniej podnosiły się też głosy o tragicznej sytuacji finansowej zwłaszcza szpitali powiatowych.

Nie była więc zaskoczeniem próba „przykrycia” nieudanej reformy służby zdrowia. Tym nowym, „skuteczniejszym” pomysłem jest centralizacja czyli przejmowanie szpitali przez rząd.

Ma zapewnić władzy bezpośredni wpływ  nie tylko na finanse, ale też na zarządzanie szpitalami, obsadzanie w nich kadry itp. Tym bardziej, że  jednym z najważniejszych celów aktualnie rządzących jest przejmowanie przez państwo i centralizacja wszystkich instytucji i jednocześnie ograniczanie władztwa samorządów.

Mówiłam o tym już w ubiegłym roku na sesji powiatu raciborskiego. Ostrzegałam przed tymi przymiarkami rządu. Szczególnie co do zawłaszczania szpitali powiatowych, stworzonych i utrzymywanych ogromnym wysiłkiem i wsparciem lokalnych społeczności.

Warto przypomnieć w tym miejscu historię budowy i wyposażenia raciborskiego szpitala. Miał szanse służyć pacjentom bliżej ich domu dopiero jak został oddany w ręce samych zainteresowanych, czyli samorządu. To samorządy też dodatkowo wspierały finansowo szpital, kosztem przecież innych zadań publicznych uznając nowoczesny szpital dla swoich mieszkańców za priorytet.

Przez pandemię temat trochę przycichł ale znienacka mleko rozlało się jak zwykle, w ukryciu, w przeddzień Wigilii, gdy Minister Zdrowia ogłosił założenia restrukturyzacji szpitali i powołał zespół urzędników do przygotowania ustawy. Ideą jest odebranie szpitali samorządom i centralne nimi zarzadzanie.

Całość, za plecami samorządów i bez praktyków zarządzania służbą zdrowia. Założenia ustawy mają być gotowe do końca lutego b.r. a sama ustawa do końca maja.  Mimo, że to potężna, ustrojowa reforma dotykająca każdego z nas wymagająca szerokich konsultacji społecznych!

Po raz kolejny podniosłam więc ten temat na ostatniej sesji rady powiatu raciborskiego. Apelowałam o podjęcie pogłębionej debaty w sprawie „ urządowienia” naszego szpitala i utraty wpływu samorządu na jego funkcjonowanie. Uważam, że potrzebne jest przyjęcie jednoznacznego stanowiska z uwzględnieniem szerokich, powiatowych konsultacji społecznych.

Czasu jest mało bo jednocześnie widać brak zainteresowania ze strony rządu rozmowami z samorządami. Istnieje niebezpieczeństwo, że urzędnicy, którzy do końca lutego przygotują kształt tzw restrukturyzacji przywiążą się,  jak to mają w zwyczaju, do swoich koncepcji i będą przy nich trwać.

A czym grożą jednostronne decyzje „góry” bez konsultacji mogliśmy zaobserwować przy arbitralnym przekształceniu naszego szpitala w jednoimienny i znaczącym ograniczeniu mieszkańcom naszego powiatu dostępu do świadczeń zdrowotnych innych niż tytułu Covid19.

Nie oznacza to, że poważna, wreszcie, poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej nie jest konieczna! Jednak sam nadzór i odpowiedzialność państwa za organizację ochrony zdrowia powinna polegać na zapewnieniu odpowiedniego finansowania i opracowania takich standardów opieki zdrowotnej, które zapewnią świadczenia na odpowiednim poziomie, niezależnie, czy mieszkamy w Polsce powiatowej czy wielkim mieście z klinikami.

Obecnie planami Ministerstwa Zdrowia oburzenie wyraził Związek Powiatów Polskich:

Według związku planowane zmiany, „pogłębią tylko problemy z jakimi boryka się system ochrony zdrowia i ograniczą mieszkańcom tzw. Polski powiatowej dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej” a „Patrząc na kierunek planowanych zmian legislacyjnych, wypunktowany w Zarządzeniu w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, powiaty i szpitale powiatowe staną się kozłami ofiarnymi wieloletnich zaniedbań, za które odpowiedzialność ponoszą kolejni ministrowie zdrowia”

Podobne argumenty również  liczni przedstawiciele miast i województw prowadzących szpitale.

Także powiaty naszego regionu, jak poinformował Starosta Grzegorz Swoboda, dołączyły do podobnych stanowisk innych samorządów.


Opublikowano

w

,

przez