Pomoc unijna dla Polski to nie tylko te ostatnie 15 lat przynależności do Wspólnoty. Racibórz podczas wielkiej powodzi w 1997 roku odrodził się w dużej mierze dzięki  pieniądzom z przedakcesyjnych funduszy pomocowych UE. Jako doradca w projekcie Banku Światowego na rzecz usuwania skutków i profilaktyki zagrożeń powodziowych odpowiadałam za  działania na rzecz poszkodowanych i odbudowę infrastruktury. To za moich  czasów pracy jako samorządowca  zrodziła się koncepcja adaptacji raciborskiego zamku na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego i zgłoszenia jej do dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego dla województwa śląskiego. Powiat zdobył z tego źródła 5 mln euro. Pilotowałam gp i odpowiadałam za ten projekt.