Na kilka dni przed planowanym na mój wniosek wysłuchaniu publicznym w Sejmie w dniu 4 sierpnia spotkałam się na kolejnym (i nie ostatnim) otwartym spotkaniu w sprawie CPK. Tym razem w Palowicach, przepięknie przyrodniczo usytuowanej miejscowości na Śląsku w gminie Czerwionka – Leszczyny.

Na zaproszenie społeczności Palowic, przyjechałam aby przedstawić mieszkańcom aktualną sytuację prawną planowanej przez rząd PiS inwestycji pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny, obejmującej budowę megalotniska w Baranowie i prowadzących doń 16 „szprych” czyli linii Kolei Dużych Prędkości

W  założeniach przebiegu jednej z nich tj nr 170 na odcinku z Ostrawy do Katowic – prezentowanych na „konsultacjach” Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego przez firmę Egis Poland Sp. z o.o.  Palowice  mają być przecięte dokładnie na pół, przez środek miejscowości. Biorąc pod uwagę olbrzymią ilość przymusowych wysiedleń, zniszczenie walorów turystyczno – przyrodniczych Pojezierza Palowickiego jakie spowoduje budowa tej linii w kształcie proponowanym przez projektantów, nie należy się dziwić protestowi obywatelskiemu i hasłu sprzeciwu „NIE DLA LINII 170 KDP”! 

Ale protest ten, jak te w całym kraju, skierowany jest przeciwko całej koncepcji CPK – projektu stricte ideologicznego. A jako  inwestycja przeskalowanej, bez ekonomicznego, technicznego ale przede wszystkim społecznego uzasadnienia.

Od początku wspieram mieszkańców – zwłaszcza w regionie z którego posłuję do Sejmu – w ich walce o ich podmiotowość i godne traktowanie. Tym bardziej, że chodzi o zasadność masowych, przymusowych wysiedleń  i prawo do słusznego odszkodowania

Poniżej relacja ze spotkania, które odbyło się w budynku palowickiej OSP, z udziałem gospodarzy, Pani Sołtys Dominiki Baranowicz oraz Grzegorza Wolnika, radnego Sejmiku Województwa Śląskiego i Pełnomocnika Burmistrza Czerwionki-Leszczyn. Debatę moderował Jarosław Biegański, przewodniczący Społecznego Komitetu „STOP budowie KDP przez Palowice” 

Przedstawiłam jaki jest obecnie stan prac legislacyjnych, co robimy jako opozycja przeciwko megalomańskim koncepcjom PiS i co planujemy robić aby uchronić obywateli zagrożonych niesprawiedliwymi wywłaszczeniami. Odpowiadałam również na wszystkie pytania zainteresowanych.

Przed debatą na roboczym spotkaniu  z przedstawicielami Społecznego Komitetu rozmawialiśmy i fizycznie „dotknęliśmy” walorów przyrodniczych, kulturowych i społecznych , które zginą bezpowrotnie, jeśli linia 170 powstanie w planowanym kształci

Zresztą, jak słyszymy, taka sama tragedia czeka niemal wszystkie społeczności na wszystkich proponowanych przebiegach linii KDP   
Palowickie spotkanie zakończyły indywidualne rozmowy z mieszkańcami gminy Czerwionka-Leszczyny.
Dziękuję i do zobaczenia!  

 

Gabriela Lenartowicz

Zdjęcia i filmy pochodzą w części z fb :

https://www.facebook.com/groups/696224431517890 PALOWICE wspólne sprawy i https://www.facebook.com/palowice Palowice (społeczność)

Dziękuję!