Miliardy i miliony bis bis  W sejmie i w kuluarach 2

A knkretnie to co II I wersja  Polska eko bis