Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych na posiedzeniu w dniu 13.09. br. rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W ustawie tej rząd PiS zawiesza min.
normy jakościowe węgla oraz spalin z kominów ciepłowni .

Senat w w swoich poprawkach wniesionych do projektu ustawy zaproponował zniesienie art.43, który zawiesza normy jakościowe węgla i spalin na 2 lata.

Przed głosowaniem w sprawie stanowiska komisji odnośnie tej poprawki zabrałam głos. Oto moja wypowiedź.