Śląsk ma szanse stać się modelowym przykładem sprawiedliwej transformacji regionu górniczego w nowoczesny region przemysłowo-usługowy.

W przeddzień COP24 w Katowicach zaprezentowano raportu autorstwa WWF Polska i WISE Europa na temat sprawiedliwej transformacji energetycznej pt: “Od restrukturyzacji do trwałego rozwoju. Przypadek Górnego Śląska.” A warto tu zaznaczyć, że kwestia sprawiedliwej transformacji jest jednym z ważnych aspektów debaty na szczycie klimatycznym. Tym bardziej dziwiła nieobecność polityków odpowiedzialnych obecnie za przyszłość Śląska. Raport niezwykle konkretny i dający do myślenia! Polecam lekturę! Kliknij!

od_restrukturyzacji_do_trwalego_wzrostu._wwf_pl_1_3_ (1)-1

Wystąpienia prelegentów i późniejsza gorąca dyskusja potwierdziła wyniki prezentowanych badań, że Województwo Śląskie może w kolejnych dekadach osiągnąć poziom rozwoju zbliżony do zamożnych państw Europy Zachodniej ale wymaga to poważnej transformacji społeczno-gospodarczej i zmierzenia się regionu z wyzwaniami ekonomicznymi , demograficznymi i społecznymi; warunkiem jest m.in. rozwój konkurencyjnej bazy przemysłowej – już nie opartej o wydobycie węgla, powstrzymanie spadku liczby mieszkańców i starzenia się populacji. To poprawa jakości życia; min. rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza i rewitalizacja obszarów zdegradowanych cechujących się wysokim bezrobociem, ubóstwem oraz zdekapitalizowaną infrastrukturą mieszkalną i transportową.

20181129_101433bis  20181129_111226bis

20181129_110058bis  20181129_115444bis

20181129_105743  20181129_101412bis

Jak zaznaczają autorzy raportu „Od restrukturyzacji do trwałego rozwoju. Przypadek Górnego Śląska”, sukces tego procesu zależny jest od prowadzenia działań obejmujących z jednej strony odpowiedzialną restrukturyzację tradycyjnych branż stanowiących niegdyś rdzeń lokalnej gospodarki, a z drugiej budowę nowych przewag konkurencyjnych dzięki dobrze zaplanowanej polityce inwestycyjnej, społecznej, transportowej i środowiskowej.

„Województwo śląskie może w kolejnych dekadach osiągnąć poziom rozwoju zbliżony do zamożnych państw Europy Zachodniej. Wymaga to jednak dokończenia transformacji społeczno-gospodarczej i zmierzenia się z trzema wyzwaniami – ekonomicznym, demograficznym i społecznym, związanym z jakością życia w regionie „– wskazuje Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa i współautor raportu. W raporcie podkreślono, że wyzwania te pociągają za sobą konieczność głębokiej przebudowy struktury gospodarczej regionu, a w szczególności pogodzenia się z nieuniknioną redukcją znaczenia górnictwa węgla kamiennego, przemysłu ciężkiego i tradycyjnej, konwencjonalnej energetyki.

Więcej: http://wise-europa.eu/2018/11/29/od-restrukturyzacji-do-trwalego-rozwoju-przypadek-gornego-slaska/

 

 


Opublikowano

w

przez

Tagi: