Skandaliczne zmiany dot. decyzji środowiskowych – społeczności tracą wpływ na inwestycje w sąsiedztwie.

Rzutem na taśmę PiS ubezwłasnowalnia społeczeństwo❗️Ustawa DEVELOPER / INWESTOR+ uchwalona bez konsultacji społecznych❗️Ustawa ogranicza uprawnienia stron postępowania, czyli osób bezpośrednio zagrożonych uciążliwymi inwestycjami tj. przemysłowym chowem zwierząt, fermami futrzarskimi, składowiskami i spalarniami odpadów.

Wprawdzie ułatwi życie inwestorom a nawet przysporzy im ogromnych profitów ❗️ale każdy będzie zagrożony życiem w cieniu uciążliwej inwestycji bez możliwości żadnej interwencji. Jednocześnie ustawa rujnuje wprowadzony w 2008 roku przez PO system udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dot środowiska, który to jest warunkiem korzystania ze środków europejskich.

Efekt❓Ryzyko utraty miliardów euro z przyszłego budżetu UE❗️

❗️Ustawa wyłącza możliwość zaskarżenia do sądów postanowienia uzgadniającego warunki realizacji tzw. przedsięwzięć liniowych – np. sieci gazowych czy kanalizacyjnych – przebiegających przez parki narodowe i rezerwaty przyrody ale też wyłącza spod kontroli społecznej szereg inwestycji pod pretekstem ich strategicznego charakteru
❗️Przyjmuje sztuczną granicę oddziaływania inwestycji – 100 metrów. I to nie od granicy działki, na której może ona zostać ulokowana, ale od terenu, na którym zostanie faktycznie postawiona. Więc wszyscy ci, którzy mieszkają w odległości większej niż 100 m, nie będą o niej nawet informowani by mogli włączyć się w postępowanie administracyjne, które mogłoby zatrzymać jej budowę. Czyli można kupić dużą działkę, zaplanować na niej uciążliwą inwestycję taką jak spalarnia odpadów lub chów przemysłowy zwierząt a sąsiedzi graniczący z działką nie będą mieli nic do powiedzenia nawet jeżeli emisja zanieczyszczeń czy odorów faktycznie będzie oddziaływać na ich nieruchomość.
❗️Ustawa umożliwia też wydawanie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast decyzji środowiskowych dla inwestycji, w których to oni są inwestorami, czyli rozstrzygania we własnej sprawie.
❗️Ustawa jest sprzeczna z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. A także z Konwencją o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska (tzw. Konwencją z Aarhus). Link do  filmu: https://www.facebook.com/PlatformaNews/videos/450978862122946/   
 lub kliknij w obrazek.

Bez nazwy-12

Pytania w debacie nad sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

 

 


Opublikowano

w

,

przez