Samorządy trzeba wesprzeć finansowo aby zachęcić je do wykonań zastępczych usuwania odpadów porzuconych

Na komisji Środowiska i na sali plenarnej debatowaliśmy nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.

Proponowane zmiany są reakcją na zauważalny w ostatnich latach wzrost liczby przestępstw przeciwko środowisku. Widoczna jest także tendencja wzrostowa liczby pożarów miejsc gromadzenia odpadów. Praktyka stosowania dotychczasowych przepisów pokazuje, iż obecne sankcje karne są niewystarczające i nie powstrzymują sprawców przed popełnianiem  przestępstw przeciwko środowisku.

Rząd chce podwyższyć kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Jeśli sprawca zostanie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku, sąd będzie musiał orzec nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W moich wystąpieniach postulowałam aby stworzyć osobny fundusz formalnie finansujący wykonania zastępcze w stosunku do odpadów porzuconych na terenach gmin tak by samorządy zmotywować do bieżących działań naprawczych.

Poniżej moje wystąpienie podczas posiedzenia Komisji Środowiska i pytanie które powtórzyłam na sali sejmowej podczas debaty drugiego czytania projektu ustawy.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: