Konferencja prasowa, w której wystąpiłam wraz z Marszałek Sejmu Małgorzatą Kidawą – Błońską dotyczyła nowej poselskiej propozycji PiS, która bez konsultacji wprowadza nowe, pozakonstytucyjne  definicje rodziny i zmusza samorządy do wprowadzania samorządowego pisowskiego programu polityki prorodzinnej i nadzoru nad jego realizacją  poprzez powołanie „strażnika moralności” w postaci samorządowego rzecznika  praw rodziny. To krucjata ideologiczna zmierzająca do narzucenia modelu rodziny pasującego do ideologii głoszonej przez agresywne organizacje związane z PiS, walczące z prawami do aborcji, LGBT itp. Oto zapis wideo konferencji.

❓ Strażnik moralności w każdej gminie?
📌 Tak! To ma być nowa broń Zjednoczonej Prawicy w wojnie ideologicznej przeciw Polkom i Polakom!
🟥 Dziś, w Sejmie RP wraz z Małgorzata Kidawa-Błońska mówiłyśmy na temat kolejnej kuriozalnej propozycji legislacyjnej złożonej przez PiS – projekcie „Samorząd dla Rodziny”
📃 Ustawa nakłada na samorządy obowiązek stworzenia i finansowania programów specyficznie pojmowanej „polityki prorodzinnej” w tym
„ochrony dzieci przed demoralizacją” oraz powołania „rzecznika praw rodziny”, którego zadaniem będzie kierowanie gminnym „systemem zgłaszania naruszeń praw rodziny” czyli strażnikiem i inkwizytorem moralności w gminie!
❗️ Jednocześnie ustawa tworzy nowe, pozakonstytucyjne definicje: m.in rodziny, jako „wspólnoty osób związanych pokrewieństwem, powinowactwem, przysposobieniem lub związkiem małżeńskim.”
Czyli nie jest rodziną związek partnerski nawet gdy wychowuje dzieci nie jest też rodzina zastępcza jeśli dzieci nie zostały adoptowane.
👉🏻 W projekcie PiS zobowiązuje do współpracy samorządów z „prorodzinnymi organizacjami pozarządowymi” Tj takimi, które wśród swoich celów statutowych mają „działalność na rzecz małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny oraz posiada udokumentowane doświadczenie w projektach na rzecz rzecz rodziny, w rozumieniu tej ustawy i ochrony dzieci przed demoralizacją. Łatwo sobie wyobrazić te organizacje! Zwłaszcza, że w myśl tej ustawy będą pełniły doniosłą rolę w kształtowaniu polityki prorodzinnej przez samorządy i, co oczywiste będą głównymi wykonawcami i beneficjentami finansowymi tej polityki.
❌ To jeszcze nie wszystko. Dodatkowym elementem jest to, że każda uchwała rady gminy będzie weryfikowana przez komisję co do zgodności z programem, którego będzie „pilnował” rzecznik ds. rodziny.