Rząd zamierza ustawowo wesprzeć likwidację i rewitalizację terenów zdegradowanych

Zabierałam głos na posiedzeniu wspólnym Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podczas którego debatowaliśmy nad rządowym projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.

Ustawa moim zdaniem powinna objąć także , a może przede wszystkim tereny zdegradowane, z którymi historycznie nie potrafimy sobie poradzić.

Sugerowałam, że finansowanie likwidacji składowisk i rewitalizacja terenów zdegradowanych powinno być zapisane w ustawie jako zadanie zlecone przez rząd samorządom terytorialnym i przez nie realizowanym. z racji tego, że dotyczy ono bezpieczeństwa zdrowotnego i ekologicznego kraju.

Zapraszam do wysłuchania moich obu wypowiedzi


Całość debaty w linku poniżej:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#E66CA8A6F423DD73C12589C6002D644A

I poniżej suplement w postaci mojej wypowiedzi na sali plenarnej w sprawie tej potrzebnej ze wszech miar ustawy:


Opublikowano

w

,

przez