Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 15 listopada br. zabrałam głos  krytyczne odnosząc się do zapisów rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

Sejm, pierwszym czytaniem na posiedzeniu komisji rozpoczął prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o lasach oraz ustawie o ochronie przyrody. Polski rząd przyznaje, że prowadzona na jednej czwartej powierzchni Polski przez Lasy Państwowe gospodarka leśna narusza europejskie prawo ochrony przyrody. Niestety zaproponowana nowelizacja przepisów nie rozwiązuje problemu niszczenia przyrody podczas prac leśnych oraz braku możliwości kwestionowania w sądzie wadliwych i bezprawnych wycinek lasów.

SA-160649-SA-1151x720

Proponowana przez rząd nowelizacja jest reakcją na wszczęte w lipcu 2018 r. postępowanie o naruszenie przez Polskę prawa unijnego. Po skardze złożonej w 2017 r. m.in. przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot oraz Fundację Frank Bold, Komisja Europejska zarzuca Polsce niezgodność prawa krajowego z UE w 2 obszarach:

  1. Generalne zwolnienie gospodarki leśnej z zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt tj. Umyślne zabijanie, niepokojenie, płoszenie czy niszczenie siedlisk tj. O naruszenie art. 16 dyrektywy siedliskowej i art. 9 dyrektywy ptasiej.
  2. Brak dostępu do wymiaru sprawiedliwości w zakresie planów urządzenia lasu tj. O naruszenie m.in. art. 9 ust. 2 Konwencji z Aarhus.

 

Z uwagi na bezczynność rządu w zakresie dostosowania ustawy o lasach do prawa UE, w grudniu 2020 r. Komisja Europejska zadecydowała o złożeniu na polski rząd skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W tej sprawie złożyłam projekt ustawy  naprawczej, który tkwi do dziś w zamrażarce sejmowej i oczekuje na nadanie biegu.

Projekt Ustawy naprawczej o lasach

projekt ustawy gL kopia

Tymczasem proponowana przez rząd nowelizacja z jednej strony usuwa kontrowersyjny przepis zwalniający leśników ze stosowania zakazów w stosunku do chronionych gatunków ważnych dla UE (art. 14b ust. 3 UL), z drugiej jednak nie zmienia w ogóle praktyki prowadzenia gospodarki leśnej oraz wprowadza dalsze niekorzystne dla ochrony przyrody przepisy.

W załączeniu opinia prawna dostępna pod video z moimi wystąpieniami. Polecam lekturę.

W debacie powiedziałam m.in.:

W grudniu 2016 podczas nowelizacji ustawy o lasach alarmowaliśmy, że dobre praktyki w wykonaniu Lasów Państwowych nie zagwarantują ochrony lasów i przestrzegania prawa. Teraz rząd wraca do tego samego tylnymi drzwiami w innym miejscu tej ustawy.

Zapis moich  wypowiedzi poniżej:

 

 

Czytaj:    POPRAWIONA analiza nowelizacji ustawy o lasach_druk 1728

 

2021.11.13 - POPRAWIONA analiza nowelizacji ustawy o lasach_druk 1728-1