Od 24 października od godziny 0:00 cała Polska uznana zostanie przez Niemcy za obszar podwyższonego ryzyka. W opublikowanym w czwartek komunikacie koordynujący zwalczanie chorób zakaźnych w Niemczech Instytut im. Roberta Kocha rozszerzył na całą Polskę strefę zagrożenia koronawirusowego, której odwiedzanie pociąga za sobą ewentualność odbycia kwarantanny.

Potwierdza to  komunikat opublikowany  na oficjalnym profilu polskiej placówki dyplomatycznej w Niemczech.

Osoby przybywające do Niemiec z Polski muszą liczyć się z OBOWIĄZKIEM wykonania testu na obecność koronawirusa oraz przejście na ewentualną kwarantannę. Ograniczenia nie dotyczą m.in. osób przejeżdżających przez Niemcy w tranzycie. Ale trzeba pamiętać, że o obostrzeniach decydują poszczególne landy.

Artykułowane w przestrzeni publicznej i w mediach  obawy o możliwość wprowadzenia takich ograniczeń dotyczą także Republiki Czeskiej. Pamiętamy, że wiosną podnoszone były uwagi dotyczące braku wyprzedzającej współpracy  rządu z władzami krajów sąsiadujących, która mogłaby skoordynować ruch transgraniczny w dobie pandemii. Z tego też względu i w odpowiedzi na wpływające do mnie prośby o interwencję ze strony zwłaszcza pracowników transgranicznych i przygranicznych ale także samorządowców, złożyłam do Premiera Mateusza Morawieckiego stosowna interpelację ( w załączeniu pod zdjęciem) zwracającą uwagę na problem i z prośbą o jego rozwiązanie.

Image.1603451193121

Interpelacja ruch graniczny pdf-3