Raport WWF Polska „Żegluga czy kolej?” – Transport rzeczny bez szans!

Piotr Nieznanski poleca (ja także) na fb raport WWF Polska pt. „Żegluga czy kolej” oceniający rządowe plany zamiany polskich rzek na drogi wodne. Pisze m.in.

„W raporcie przeanalizowano strukturę towarową przewozów różnymi środkami transportu, zasięg sieci i prędkość przewozu. Wyniki tych analiz jednoznacznie pokazują, że w polskiej specyfice transport rzeczny nie ma żadnych szans w porównaniu z koleją, a dodatkowo transport barkami jest od kilku do kilkunastu razy droższy.

Raport wskazuje, że plan rozwoju śródlądowych dróg wodnych zakłada zyski, które należy ocenić jako zupełnie wirtualne. „Rzeczywiste, wymierne straty nie są uwzględniane, choć przekraczają oficjalną wartość planu. Brak uwzględnienia szeregu podstawowych zadań i ich kosztów, które należy ponieść, brak uwzględnienia kosztów środowiskowych – powodują, że obecne plany można uznać za nieuzasadnione ekonomiczne, nieoparte na rzeczywistych potrzebach społecznych i ekonomicznych.” Wykazane szacunkowe koszty pominięte w planie rozwoju śródlądowych dróg wodnych pokazują, że inwestycje o takiej skali kosztów nie osiągną żadnych zysków w ciągu najbliższych 30–50 lat, w stosunku do poniesionych nakładów inwestycyjnych, kosztów środowiskowych, kosztów innych sektorów gospodarki i kosztów ponoszonych przez mieszkańców.

Jak piszą autorzy:
„Według analiz przedstawionych w niniejszym raporcie, nie ma uzasadnienia dla rozbudowy 3,5 tys. km dróg wodnych w Polsce w standardzie wymaganym w konwencji AGN. Budowa tych dróg wodnych będzie kilkukrotnie droższa, niż rozbudowa sieci kolejowej w Polsce do standardów konkurencyjnych wobec przewozów drogowych. Rozbudowa dróg wodnych przyniesie niewspółmiernie małe, do wydatkowanych kwot, korzyści dla sieci transportowej w Polsce. „

Raport jest dostępny na stronie WWF Polska”, ale także dla chętnych poniżej poprzez kliknięcie  w link lub w obrazek.

Żegluga czy kolej_raport WWF_2020_final1

90247721_10219194964178818_541766723745873920_n

 

 

 


Opublikowano

w

,

przez