Na posiedzeniu połączonych Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przedstawiono informację rządu na temat wyników wstępnego raportu Zespołu ds. sytuacji powstałej na rzece Odrze.

Zadałam pytania, w sprawach które moim zdaniem rodzą wątpliwości i nie zostały dostatecznie w Raporcie wyjaśnione.

Oto zapis mojej wypowiedzi. Zapraszam.

Poniżej załączam do pobrania prezentację ukazującą główne tezy raportu rządowego oraz opinię ekspertów organizacji WWF i wnioski oraz rekomendacje tychże.