Jak co roku w Dniu Edukacji Narodowej obchodzonym w Raciborzu brałam udział w uroczystościach i tych w szkołach zarządzanych przez Starostwo Powiatowe jak i tych- podległych Prezydentowi Miasta

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w tym roku obchodzony był w odrestaurowanej auli I LO.

Starosta raciborski Grzegorz Swoboda w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, a następnie wręczył doroczne nagrody w dziedzinie edukacji za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej kadrze kierowniczej, nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Ze swej strony składając życzenia nauczycielom powołałam się na hasło – myśl Tomasza a’ Kempis które widniało na ekranie na scenie jako jedno z mott uroczystości:

„Dopóki sam nie zostaniesz tym kim pragniesz być nie wymagaj od innych by stawali się produktem twoich wyobrażeń”

Obawiam się ,czy przypadkiem minister Czarnek nie uznał że sam spełnia te kryteria i może wymagać by nauczyciele i uczniowie stali się produktem jego wyobrażeń!

zdjęcia: dr Gabriela Habrom – Rokosz

Tego samego dnia odbyły się w sali Strzechy RCK uroczystości 60 -lecia Szkoły Podstawowej Nr 13 w Raciborzu połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej w szkołach podległych miastu.

Byłam gościem tego spotkania.

Poza nauczycielami i władzami samorządowymi, w uroczystśoci wzięli udział :m.in. wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, rektor Akademii Nauk Stosowanych dr Paweł Strózik.

Nagrody wyróżnionym nauczycielom wręczał Prezydent Miasta Dariusz Polowy, który również złożył na ich ręce życzenia i podziękowania za trud nauczycielski .

Więcej:

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

https://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/99473-miejskie-obchody-dnia-edukacji-narodowej-i-60–urodziny-sp-13

https://www.naszraciborz.pl/site/art/1/0/99470