Po wakacyjnej przerwie, w nowej auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023.

Wraz z wieloma gośćmi uczestniczyłam w uroczystości, której ważną częścią było ślubowanie nauczycieli, którzy w sierpniu zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Byli to:
– Małgorzata Klima – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,
– Monika Walas – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,
– Agnieszka Michalczyk – nauczyciel II Liceum ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu,
– Sylwia Gawenda-Rutkowska – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

– Michał Kurasz – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. – Gratuluję!

Ślubowanie poprzedziły wystąpienia gospodarza obiektu i Starosty Raciborskiego.

Zabrałam głos nawiązując do słów Dyrektora „Mechanika” – Sławomira Janowskiego, który zacytował Coco Chanel – że „prawdziwą odwagą jest samodzielne i głośne myślenie”. Poniżej moje wystąpienie na Inauguracji, którego myślą przewodnią był ten cytat.

Po części oficjalnej młodzież „Mechanika” zaprezentowała żywiołowy kabaretowy program artystyczny, który wywołał burzliwy aplauz publiczności , zwłaszcza, że dotyczył on osób publicznie znanych oraz aktualnych zdarzeń zarówno ze sceny krajowej jak i tych, które działy się w klasach i na korytarzach szkoły.

Mamy niezwykle uzdolnioną młodzież. Również serdeczne gratulacje i podziękowania za dobrą i smaczna zabawę.