Pytanie w debacie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zastanawiam się i pytam, nad czym my tak naprawdę będziemy głosować, bo przecież nie nad tą zadziwiającą propozycją, która wyszła z komisji, rekomendowaną przez komisję, bo tak naprawdę nie miałaby ona z punktu widzenia wnioskodawców sensu, bo przecież nie o to chodzi.

 

W tej ustawie chodzi, tak jak w wielu wcześniejszych, tak naprawdę o zawłaszczanie państwa, by potem to zawłaszczone państwo zawłaszczyło dalsze sfery życia publicznego, po tym może i prywatnego. Bo to jest ta metoda: zmieniać nie reguły, zasadę, ale personalia, bo nasz człowiek będzie wiedział, jemu nie trzeba żadnych reguł, i zamienić, tak jak w przypadku ustawy o służbie cywilnej, zasadę służebności na służalczość. I to nie korpus będziemy mieli, ale dwór, bo ludzie niepewni reguł, zastraszeni są w 100% dyspozycyjni. I myślę, że o to chodzi. (Oklaski)


Opublikowano

w

,

przez