Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Moje pytanie dotyczy art. 2 projektu ustawy związanego z odległością dziecka, z maksymalną odległością, którą może pokonać dziecko, które podlega bądź obowiązkowi przedszkolnemu, bądź prawu do tegoż wychowania przedszkolnego. Ta droga nie powinna przekraczać 3 km.

 

Pytanie związane z tym jest następujące: Czy to znaczy, że rodzice, którzy będą wozili dziecko w pobliże swojego miejsca pracy, nie będą mogli tego zrobić, jeśli ta droga przekracza 3 km? To po pierwsze. Po drugie, jest to obowiązek nałożony na organizatorów systemu oświaty, czyli na gminy. Od ilu dzieci trzeba będzie wybudować przedszkole, jeśli kolejne jest 3,5 km od jednego przysiółka czy od dwóch (Dzwonek), czy od piętnastu?

Wicemarszałek Barbara Dolniak:

Dziękuję bardzo.  Czas się skończył, pani poseł.

Poseł Gabriela Lenartowicz: I kto sfinansuje to przedszkole? Dziękuję. (Oklaski)