Pytamy ministra o rabunkową wycinkę polskich drzewostanów

W ramach sesji pytań w sprawach bieżących w dniu 26 maja br. kierowanych do przedstawicieli rządu zadaliśmy wraz posłem Kazimierzem Plocke pytania Ministrowi Klimatu i Środowiska, w gestii którego leży piecza nad dobrem narodowym jakim są lasy tyle , że w zarządzie Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe,

Lasy zajmują ponad jedną czwartą powierzchni Polski. I to nasze narodowe dziedzictwo a nie plantacja desek zarządzana przez partyjnych funkcjonariuszy w mundurach leśników.

Tymczasem dziś codzienny obrazek z polskich lasów to ogromne ilości pociętych drzew ułożonych w stosy. Skala wycinek wzbudza coraz większy bunt prawdziwych właścicieli tego dobra – obywateli. Tym bardziej, że dotyczy zarówno podmiejskich lasów, jak i parków krajobrazowych czy rezerwatów. Drzewa są także masowo wycinane w puszczach.


Na podstawie ogólnodostępnych danych m.in. z lasów państwowych powstała mapa zaznaczonych na czerwono obszarów, gdzie planowany jest wyręb. Po wprowadzeniu danych niemal cała zrobiła się czerwona.


Lasy Państwowe oskarżane są też o rabunkową gospodarkę drzewną i eksport nieprzetworzonego drewno w ogromnej skali. Zatrważające są obrazki to wagony i tiry pełne surowego drewna zmierzające ku granicom i do portów Według oficjalnych danych z Polski wyjeżdża obecnie 10 proc. drewna okrągłego, czyli 4 mln metrów sześciennych drewna, które trafia głównie do Chin. A z danych Krajowej Izby Celnej wynika, że eksport drewna z Polski wzrósł lawinowo po 2015 roku. Zdaniem branży drzewnej polityka prowadzona przez Lasy Państwowe podbija ceny drewna, w ostatnim roku ceny drewna w niektórych przypadkach wzrosły nawet o 200-300 proc. W efekcie zaczyna go brakować, a ceny w Polsce są dziś najwyższe w Europie


Jednocześnie od zmian ustawowych w 2016 roku każda z polskich elektrowni wykorzystujących biomasę drzewną, spala równowartość kilku lub kilkunastu hektarów lasu dziennie a rząd przewiduje jeszcze wzrost pozyskania biomasy z zasobów krajowych o 56 proc. do 2030 roku
Ponieważ opinia publiczna mimo pytań nie uzyskuje odpowiedzi i rzetelnych informacji ze strony Lasów Państwowych, prosimy Ministra Klimatu i Środowiska o odpowiedź (na piśmie) na następujące pytania:


Jak kształtowała się w latach 2015 – 2021 skala wycinki ( w m3 faktycznie pozyskanego) drewna w Lasach Państwowych? W tym także z cięć sanitarnych i pozyskanej biomasy leśnej? 

Jakie były wpływy w latach 2015 – 2021 z tego tytułu do Lasów Państwowych?

Jak wyglądał (w m3 i wartości) w latach 2015 -2016  eksport nieprzetworzonego drewna z Polski i w jakich kierunkach?

Jakie w latach 2015 – 2021 było wykorzystanie biomasy leśnej przez elektrownie należące do spółek skarbu państwa?

Jakie były wpływy w latach 2015 -2021 z tytułu sprzedaży biomasy leśnej do Lasów Państwowych?

 Jaka była skala importu biomasy leśnej z Białorusi i Rosji? Czy nadal jest prowadzony i na jaką skalę? 

Oto zapis mojego i kolegi posła wystąpienia wraz z odpowiedziami Ministra .


Opublikowano

w

,

przez