Przyszłość branży usług komunalnych w zamierzeniach partii startujących w wyborach

Jako przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej brałam udział w debacie #wybieramśrodowisko zorganizowanej przez redakcję „Przeglądu Komunalnego” we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP. Debata odbyła się w czwartek 14 września. Przedstawiciele PiS nie zaszczycili, ale były osoby reprezentujące Konfederację, Lewicę i Trzecią Drogę, którzy odpowiadali na pytania organizacji branżowych na co dzień zajmujących się gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

Uprzedzając moje wystąpienia w debacie redaktor Piotr Talaga z „Przeglądu Komunalnego” zadał mi pytanie jakie Koalicja Obywatelska ma plany w stosunku do branży gospodarki komunalnej w kontekście zarówno jej rozwoju jak i potrzeby ochrony środowiska.

Zapraszam do obejrzenia wywiadu

Podczas debaty wszystkim przedstawicielom komitetów wyborczych zadano identyczny zestaw pytań. Pytania opracowały: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Rada RIPOK, Izba Branży Komunalnej, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz regionalne stowarzyszenia branży wodno-kanalizacyjnej.

Oto pytania , które padły podczas debaty i moje odpowiedzi na poruszone przez pytających zagadnienia.

  1. Czy utworzenie centralnego urzędu regulującego branżę gospodarki komunalnej na wzór gospodarstwa Wody Polskie to dobry pomysł i jakie mogłyby być kompetencje tego urzędu ?

2. Czy nie należałoby powrócić do systemu zarządzania gospodarką wodno – ściekową (między innymi sposobu ustalania wysokości opłat) sprzed powołania centralnego regulatora jakim są Wody Polskie?

3. Kiedy i w jakim kształcie zostaną implementowane do prawa polskiego zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów wprowadzające regułę, że producenci wprowadzający produkty, w tym produkty w opakowaniach, ponosili odpowiedzialność finansową albo odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem?

4. Jakie wprowadzić kierunkowe rozwiązania legislacyjne zmierzające do zapewnienia gospodarstwom domowym dostaw ciepła?

5. Jak uregulować system gospodarki odpadami? Czy wszystko zostawić w gestii samorządów czy też zachować element konkurencji rynkowej, tak by prywatne przedsiębiorstwa znalazły dla siebie miejsce?

6. Co zrobić aby w dobie transformacji energetycznej zabezpieczyć dostawy ciepła i jednocześnie dokonać inwestycji umożliwiających transformację tak by nie zakłócić rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw ciepłowniczych?

7. Polska powinna realizować prawo unijne dotyczące gospodarki komunalnej, ale ma też swobodę w zakresie np. działań organizacyjnych. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega konieczność współpracy z legislatorem krajowym w zakresie rozwoju i kształtowania rynku ponieważ brakuje tego dialogu od 10 lat.

8. Jak powinny wyglądać relacje pomiędzy organizacjami proekologicznymi i reprezentacjami mieszkańców terenów, na których ma powstać inwestycja z branży gospodarki odpadami a inwestorem? jak jest rola państwa w możliwym sporze?

9. Czy przyszłe rozwiązania legislacyjne będą sprzyjać przekształcaniu odpadów niezrecyklowanych (także biologicznych i osadów pościekowych) na cele energetyczne?

Podsumowanie debaty


Opublikowano

w

,

przez