Przyszłość biomasy jako paliwa alternatywnego w polskim mikście energetycznym

Przedstawiam zainteresowanym czytelnikom Raport Instytutu Jagiellońskiego „Biomasa pochodząca ze zrównoważonych źródeł strategiczna opcja w wyzwaniu dekarbonizacji w  Polsce” autorstwa Macieja Mierzwińskiego, Ewy Małek-Laski, Krzysztofa Tomaszewskiego i Kamila Moskwika.

5638

W ramach UE wykorzystanie biomasy zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju jest gwarantowane przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r.  sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Stanowi ona, że biomasa ma pochodzić wyłącznie z obszarów, na których istnieją systemy zarządzania zapewniające legalność
operacji pozyskiwania, regenerację lasu na obszarach, z których pozyskiwano biomasę, ochronę obszarów wyznaczonych do celów ochrony przyrody. Ponadto pozyskiwanie odbywa się z uwzględnieniem zachowania jakości gleby i różnorodności biologicznej w celu zminimalizowania negatywnych skutków oraz utrzymuje lub poprawia długoterminową zdolność produkcyjną lasu.

Czytaj tutaj: Raport Instytut Jagielloński

Raport Instytut Jagielloński-1