Pracowite posiedzenia Komisji

Najpierw członkowie Komisji Ochrony Środowiska spotkali się na wspólnym posiedzeniu z posłami z Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzyli rządowy projekt spec ustawy o rewitalizacji rzeki Odry a raczej o jej dobijaniu.

Ustawa nie wypełnia żadnego z ustaleń wynikających z rządowego raportu o katastrofie w Odrze.

Od pierwszego czytania większość posłów opozycji była zdecydowanie przeciw wysuwając argumenty iż ustawa nie była konsultowana ze społeczeństwem, (jak większość spec ustaw PiS). Stąd zgłosiłam wniosek na początku procedowania o wysłuchanie publiczne.

Ponadto jest to ustawa, która preferuje inwestycje na rzekach , raczej sprzyjające katastrofom ekologicznym niż te rzeki chroniące.

Ustawę tę pilotuję w imieniu Parlamentarnego Klubu Koalicji Obywatelskiej i jak wiadomo zgłosiłam jej odrzucenie w całości. Zarzuty wobec projektu zgłoszę na sali plenarnej w czasie debaty nad sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o rewitalizacji rzeki Odry w dniu 11.07.br.

Moja wypowiedź, którą zamieszczam poniżej (zgłaszam poprawkę o odrzucenie kolejnego artykułu projektu ustawy) pokazuje jak wiele absurdalnych zapisów w tej ustawie się znajduje. Do mojego głosu dołączyła posłanka lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Poniżej video link do relacji z przebiegu posiedzenia.

Relacja video: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#D63D5C579F589D84C12589DD002CC0C1

Kolejną skandaliczną nowelizacją ustawy zajmowaliśmy się na posiedzeniu komisji Ochrony Środowiska był rządowy projekt zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Rządowa nowelizacja zmierza do pozbawienia społeczeństwa praw decydowania o swoim otoczeniu i potocznie nazywana jest #LexKnebel. To zamykanie ust społeczeństwu zwłaszcza w kontekście protestów związanych z inwestycjami państwowymi takimi jak CPK czy linie Kolei Dużych Prędkości. Stąd obecność na posiedzeniu przedstawicieli protestujących , o których wysłuchanie zabiegałam we wniosku o wysłuchanie publiczne:

Tutaj pełna relacja z komisji: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?page=3#8A4EF752D9807135C12589DD00335D36

I trzecia ustawa – tym razem bardzo dobry projekt poselski ze strony PSL dotyczący odszkodowań Skarbu Państwa za straty spowodowane chronionymi gatunkami ptaków – warto powiedzieć, że, w przeciwieństwie do zwierząt, odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ptaki dotychczas nie było. 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#31AF3909504BF42AC12589DD002D4186


Opublikowano

w

,

przez