Przed wyjazdem do Warszawy, gdzie w czwartek odbiorę zaświadczenie z rąk Przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej o wyborze na posła chciałam za pomocą mediów podziękować raz jeszcze Mieszkańcom ziemi raciborskiej za gremialny udział w wyborach parlamentarnych i głosowanie za Polską praworządną, samorządną, współpracującą z Unią Europejską i budującą w oparciu o te filary swój dobrobyt.

Podsumowanie kadencji – poniżej zapraszam do obejrzenia relacji :

I relacja z konferencji Raciborskiej Telewizji Kablowej