czolówka www Samorządy tryb zdalny 14.01.2021

Moja interpelacja oznaczona nr 15850 skierowana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje, iż  brak regulacji ustawowej w zakresie możliwości obradowania organów samorządu w trybie zdalnym powoduje, że rady gmin, rady powiatów, sejmiki województw oraz organy jednostek pomocniczych nie mają możliwości doprecyzowania w swoich regulaminach zasad obradowania w trybie zdalnym. Brak regulacji regulaminowej rzutuje z kolei na jakość obrad prowadzonych w tym trybie. Interpelacja i odpowiedź ministerstwa dostępna po kliknięciu w link lub w skan dokumentów.

Interpelacja 15850 w sprawie apelu Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

Interpelacja 15850 w sprawie apelu Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

Odpowiedz na interpelację 15850 w sprawie apelu Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

Odpowiedz na interpelację 15850 w sprawie apelu Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów