Postulaty organizacji pozarządowych w sprawie wykorzystania przez Polskę Funduszy Europejskich z Polityki Spójności w perspektywie 2021-2027

Przed nami nowy okres finansowania polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską, jest Umowa Partnerstwa. To uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich w najbliższej dekadzie. Skierowana jest zarówno do urzędników, jak i beneficjentów, którzy realizują projekty. Określa cele i zakres interwencji, odpowiedzialne instytucje za zarządzanie funduszami, programy oraz ich finansowanie.

W ostatnich tygodniach grupa organizacji pozarządowych, skupionych wokół Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, wypracowała listę kluczowych postulatów i uwag w związku z przedstawionym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektem Umowy Partnerstwa. Aby przeczytać pełną listę postulatów – kliknij w print screen 1 strony dokumentu lub w link.

https://api.ngo.pl/media/get/150951

postulatyngos-na2021-2027(1)

postulaty ngos-na 2021-2027(1)-1

Organizacje, które firmują dokument zapraszają  do podpisywania się pod postulatami. Dopiszcie swoje organizacje, korzystając z formularza dostępnego pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoTcs7mwcs7KDaboK_-MYPpL0Y6a9MhClaz2lHTfuc27gSpQ/viewform

Lista organizacji , które podpisały „Postulaty”  – kliknij.