Posłowie wzywają do upublicznienia danych finansowania nadleśnictw – Interpelacja nr 21554

W najbliższych latach Lasy Państwowe będą musiały sprostać wyzwaniom wynikającym z ustaleń unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030. Zakłada ona objęcie ochroną ścisłą 10% powierzchni kraju. Jest jasne, że będą to głównie tereny leśne, w zdecydowanej większości podlegające Lasom Państwowym.
Duże obszary wyłączone z dotychczasowego modelu gospodarki leśnej oznaczają konieczność przekształceń organizacyjnych, których elementem powinna być zmiany w finansowaniu poszczególnych jednostek tego przedsiębiorstwa. Poniżej czytaj tekst interpelacji . Na razie brak odpowiedzi Ministra Klimatu i Środowiska.

Interpelacja 21554 ws. finansowania nadleśnictw

Interpelacja 21554 ws. finansowania nadleśnictw-1

Odpowiedź Ministerstwa na Interpelację 21544 ws.finansowania nadleśnictw

odpowiedz finansowanie nadleśnictw-1

ZAŁĄCZNIKI  poniżej:

załącznik 1. dane finansowe – Biura RDLP i DGLP

załącznik 2. dane finansowe – Nadleśnictwa


Opublikowano

w

,

przez