czolówka www interpelacja 21554 M środowiska Nadleśnictwa-2

W najbliższych latach Lasy Państwowe będą musiały sprostać wyzwaniom wynikającym z ustaleń unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030. Zakłada ona objęcie ochroną ścisłą 10% powierzchni kraju. Jest jasne, że będą to głównie tereny leśne, w zdecydowanej większości podlegające Lasom Państwowym.
Duże obszary wyłączone z dotychczasowego modelu gospodarki leśnej oznaczają konieczność przekształceń organizacyjnych, których elementem powinna być zmiany w finansowaniu poszczególnych jednostek tego przedsiębiorstwa. Poniżej czytaj tekst interpelacji . Na razie brak odpowiedzi Ministra Klimatu i Środowiska.

Interpelacja 21554 ws. finansowania nadleśnictw

Interpelacja 21554 ws. finansowania nadleśnictw-1

Leave a Comment