Popioły i żużle kłopotliwym odpadem. Jest pomysł na nową zniżkę. Złożyłam interpelację.

Portal Samorządowy informuje, że złożyłam do Ministra Klimatu i Środowiska interpelację w sprawie ulg i zniżek w opłatach za wywóz odpadów dla mieszkańców , którzy nie produkują w swoim gospodarstwie domowym popiołu ani żużla, na podobnych zasadach jak w przypadku bioodpadów? Pod artykułem tekst mojej interpelacji.

Popioły i żużle kłopotliwym odpadem. Jest pomysł na nową zniżkę

Zwolnienia z opłaty za niewytwarzanie popiołów i żużli miałoby być ukłonem w stronę osób, które zdecydowały o wymianie źródła ogrzewania na ekologiczne i stosują ogrzewanie mieszkań gazem, pompami ciepła czy korzystają z ciepła systemowego.

  • Popioły i żużle są zbierane na różnych zasadach – w zależności od gminy.
  • Popiół to jeden z trudniejszych do odbioru odpadów.
  • Mieszkańcy pytają o możliwość wprowadzenia zniżek w opłatach za odpady dla osób, które nie wytwarzają popiołów.

Posłanka Gabriela Lenartowicz w interpelacji skierowanej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska proponuje, aby właściciele nieruchomości, którzy stosują źródła ciepła przy użyciu, których nie powstają popioły i żużle mogli liczyć na ulgi na tej samej zasadzie jak otrzymują ją kompostujący bioodpady.

– Do mojego biura poselskiego sukcesywnie wpływają od mieszkańców prośby o interwencję w tej sprawie, zwłaszcza że temat jest przedmiotem dyskusji i budzi wielkie emocje od lat, tym bardziej że sprawa wiąże się z potrzebą promowania także bezemisyjnych źródeł ciepła – pisze Lenartowicz.

Jak dodaje, takie rozwiązanie jest postrzegane przez mieszkańców jako sprawiedliwe.

– W tym przypadku byłoby to tym bardziej oczywiste, że tego odpadu (popiołu – red.) tak naprawdę w ich gospodarstwach się nie wytwarza – dodaje.

Zdaniem posłanki niewątpliwie byłby to dobrze odebrany ukłon w stronę osób, które zdecydowały o wymianie źródła ogrzewania na ekologiczne i stosują ogrzewanie mieszkań gazem, pompami ciepła czy korzystają z ciepła systemowego.

Odbiór popiołów

Popioły i żużle są zbierane na różnych zasadach – w zależności od gminy. W niektórych selektywnie, do specjalnych pojemników, które właściciel nieruchomości otrzymuje po zgłoszeniu takiej potrzeby lub musi zapewnić sobie sam. W części gmin popiół trafia do czarnych worków. W wielu gmin popioły mieszkańcy wyrzucają  do odpadów zmieszanych.

W zależności od źródła jego pochodzenia może on być zbierany w pojemnikach do śmieci biodegradowalnych (np. popiół powstały ze spalania drzew owocowych w kominku).

Jak podkreślają firmy zajmujące się odbiorem odpadów popiół nie jest użyteczny jako surowiec wtórny, stanowi natomiast bardzo duże zanieczyszczenie innych odpadów, z którymi jest dostarczany do procesu sortowania, powoduje zapylenie, brudzi, naraża zdrowie pracowników i znacząco pogarsza jakość odzyskiwanych surowców.


Opublikowano

w

,

przez