Polityk i samorządowiec Akt II 2014-2015

2014-2015 w Zarządzie Województwa Śląskiego

Po wyborach do Sejmiku w 2014 roku objęłam funkcję członka zarządu województwa. Wybory samorządowe były dla mnie osobistym sukcesem. Mandat Radnej uzyskałam 21 311 głosami poparcie, co było drugim wynikiem w województwie śląskim. Odebrałam ten rezultat jako wyraz zaufania i aprobaty dla moich wysiłków na rzecz lokalnych społeczności oraz dostrzeżenie efektów pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Moja kampania wyborcza w naturalny sposób odnosiła  się do doświadczeń zawodowych. Kierowałam się myślą, że najważniejszą sprawą w najbliższej perspektywie czasowej jest rozumne, pożyteczne i skuteczne zagospodarowanie pieniędzy unijnych,własnych  i budżetowych jakimi dysponujemy na Śląsku.

ulotka-awes-i-rewers-male

gabriela-lenartowicy-miniboard-bis

Środki UE dla Śląska

W ramach funkcji Członka Zarządu Województwa Śląskiego odpowiadałam za pracę następujących wydziałów urzędu Marszałkowskiego: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Inwestycji, Remontów i Nadzoru Inwestorskiego,  Wydział Rozwoju Regionalnego, Wydział Turystyki i Sportu  i mój ulubiony Wydział Kultury. Priorytetowym zadaniem było przygotowanie województwa do absorpcji środków europejskich przyznanych regionowi w perspektywie 2014-2020. Temu służyły spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów jak i informacje przekazywane przeze mnie jako uczestniczki  paneli tematycznych różnych konferencji i kongresów. M.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Z kolei dobre relacje z Europejską Komisarz  ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Elżbietą Bieńkowską wiele wniosły do prawidłowości naszych przygotowań do dystrybucji unijnych środków.

 zbiorowka-ue-bis 

Priorytetowe inwestycje

Moją ambicją było doprowadzenie do końca dwu najważniejszych inwestycji województwa – Stadionu Śląskiego i Śląskiego Muzeum. W czasie mojej krótkiej pracy na stanowisku członka Zarządu dopilnowałam operacji podniesienia zadaszenia nad stadionem i doprowadzenia do końca wszystkich przedsięwzięć związanych z pracami budowlanymi i wykończeniowymi siedziby Muzeum. Z satysfakcją uczestniczyłam w jego otwarciu. W mojej gestii było także „gospodarskie doglądanie” inwestycji lokalnych finansowanych z Funduszy Europejskich zarządzanych przez Marszałka w ramach RPO.

Takim projektem był m. in. znakomicie wymyślony i realizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, chyba jedyny taki na świecie Europejski Ośrodek Kultury i Turystyki Przemysłowej – Kopalnia Guido i  Sztolnia Królowej Luizy.  Zapraszam do zwiedzania. Działalność Szlaku Zabytków Techniki zainaugurowano w październiku 2006 roku w Tyskim Muzeum Piwowarstwa. Na początku na Szlaku było 29 obiektów. Dziś na jego mapie możemy znaleźć 36 obiektów, obecnie ich liczba wzrosła do 42. W ostatnich siedmiu latach Szlak odwiedziło prawie 3,5 miliona osób, z czego blisko 0,5 miliona w trakcie corocznego święta Szlaku – Industriady.

indeks

To najbardziej oryginalny produkt tego typu w Polsce, ale jego skala i jakość są absolutnie na europejskim poziomie. To również wspólny mianownik dla wszystkich części województwa i te przemysłowe historie nas naprawdę łączą

Śląskie zabytki mogą stać się symbolem Europy

Kopalnia Guido, Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach oraz Tyskie Browarium mają szansę zostać symbolem Europy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rekomendowało Komisji Europejskiej polskich pretendentów do tytułu Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Kiedy otrzymaliśmy z MKiDN informację, od razu wiedzieliśmy, że naszym kandydatem musi być Szlak Zabytków Techniki. Dzięki zaangażowaniu podmiotów i instytucji, skutecznie przekonaliśmy ekspertów powołanych przez Ministerstwo do oczywistej dla nas tezy, że dziedzictwo przemysłowe w naszym regionie ma nie tylko charakter kulturotwórczy, ale i europejski

Obiekty Szlaku Zabytków Techniki biorą udział w drugiej edycji programu „Znak Dziedzictwa Europejskiego”, inicjatywie Komisji Europejskiej, która chce pokazać intelektualne i emocjonalne zjednoczenie państw UE.

1431626869  11206582_1595951184021565_6744509659419196125_o

Obiekty kandydujące wykazują, że mają charakter ponadnarodowy i są ważnym miejsce w rozwoju. Industrializacja na Górnym Śląsku mogła się dokonać dzięki sprzyjającym okolicznościom geograficznym, geologicznym, a także społeczno-kulturowym. W złożonej aplikacji staraliśmy się podkreślić te elementy historycznych dziejów Kopalni Guido, a także Kopalni Srebra i Tyskiego Browarium, w których mobilność społeczna, wolność osobista i ekonomiczna, możliwość wyboru i realizacji kariery były w zasadzie czymś zwyczajnym.

zbirowka

Kultura

Tak jak zaznaczyłam wyżej – najsympatyczniej wspominam moje liczne „urzędowe” spotkania z ludźmi kultury, z twórcami i ich dziełami. Te kontakty wzbogacały moją wrażliwość i pobudzały intelektualnie. Jestem wdzięczna losowi za tak wiele pozytywnych przeżyć, których mogłam doświadczyć w tak krótkim czasie swojego urzędowania.

zbirowka-praca-kultura

Promocja turystyki

Jako Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej, którą to funkcję pełniłam będąc członkiem Zarządu Województwa, uczestniczyłam w imprezach i konkursach promujących Śląsk i jego atrakcje turystyczne, Np. szczególnie mi  bliski ze względu na osobiste hobbystyczne zainteresowania konkurs  „Śląskie smaki” czy pietrowicki Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych

zbirowka-turystyka

Region – współpraca

Sprawy najbliższych mi stron regionu były dla mnie zawsze bliskie, dlatego starałam się uczestniczyć jak członek Zarządu Województwa we wszystkich ważnych wydarzeniach lokalnych.

zbirowka-region


Opublikowano

w

przez

Tagi: