www. polecamy publikacje

„100 lat ochrony środowiska w Polsce” – 

Wydawnictwo pod redakcją Wojciecha Szymalskiego.  W czasie, gdy większość krajowych i międzynarodowych wysiłków politycznych i społecznych zaczęła się koncentrować na wielkich problemach i ideach ochrony klimatu, bioróżnorodności czy gospodarki zamkniętego cyklu, dotychczasowy polski system ochrony środowiska został zepchnięty na boczny tor, a jego sprawne funkcjonowanie spowite mgłą. Z tej mgły zaczęły się wyłaniać różne niebezpieczne tendencje marginalizujące kryteria, którymi od zarania kieruje się – i którymi wciąż powinna kierować się – ochrona przyrody, środowiska i zrównoważony rozwój.  Wtedy zrodził się pomysł na konferencję, a następnie na publikację, która by z jednej strony postawiła właściwe diagnozy, a z drugiej spróbowała nadać nowy kurs ochronie środowiska w Polsce XXI wieku.

Czytaj po kliknięciu w obrazek lub w link:

100latochrony środowiska w Polsce 31.10.2020

100lat31102020-1

 „Czy zasadny jest rozwój energetyki jądrowej w Polsce?”

Część elit politycznych i ekspertów już od kilkudziesięciu lat stara się o wybudowanie w Polsce elektrowni jądrowej, i to nie jednej. Już w okresie PRL rozpoczęto budowę elektrowni w Żarnowcu, proces ten jednak przerwano. W roku 2010 powstał Program rozwoju energetyki jądro-wej. Obecnie – w roku 2020 – rząd planuje budowę sześciu reaktorów, przy czym nadal ale nie dokonano pogłębionej analizy co do zasadności rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Niniejsza broszura nie pretenduje do bycia taką analizą, a jest jedynie próbą zwrócenia uwagi na kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu owych rozważań, a na pewno wymaga odpowiedzi na szereg kluczowych pytań. Zapraszam do lektury po kliknięciu w scan okładki lub w link:

broszura_enegia_jadrowa

broszura_enegia_jadrowa_final-1